Rozeznanie cenowe RC/11/ECIS/2018

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie kompleksowej analizy stylów zachowań metodą MaxieDISC dla 8 Uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz opracowanie raportów z informacją zwrotną dla każdego Uczestnika.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: j.piechowiak@eswip.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg do dnia 16.03.2018 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
 

Zamieszczono dn. 12.03.2018


Pliki do pobrania