Partnerstwa lokalne i innowacje na rzecz rozwoju ES. Zapraszamy na szkolenie

Nowy Rok w Ośrodku OWIES będzie bogaty w szereg działań edukacyjnych. Zaczynamy od szkoleń. Już teraz zachęcamy Państwa do zgłaszania się na pierwsze dwudniowe szkolenie, które zaplanowane zostało na 3-4 lutego 2018. Szczegółowe informacje poniżej.

Termin i miejsce:
3-4 lutego 2018 (sobota-niedziela), Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych.

Dla kogo? Ilość osób mogących wziąć udział w szkoleniu:
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz instytucji ze środowisk lokalnych z terenu Elbląga oraz powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego, w grupach od 12-18 osób.

Czas trwania szkolenia:
3 luty godz.: 10:00-19:00 (z przerwami), 4 luty godz.: 9:00-15:00 (z przerwami).

Metody szkoleniowe:
Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji, warsztatów, dyskusji, case-study. Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.

Zakres tematyczny:

 

Program szkoleniowy:

DZIEŃ I

Godzina

Temat

10:00 – 11:30

Ekonomia społeczna – nowe otwarcie, szansa na rozwój społeczności lokalnych

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 13:15

Jak identyfikować potencjał i zasoby lokalne? Kreowanie współpracy

13:15 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 16:00

Partnerstwo na rzecz ES – angażowanie partnerów i proces tworzenia.

16:00 – 16:15

Przerwa kawowa

16:15 – 18:15

Partnerstwo na rzecz ES – etapy, struktura, planowanie pracy, trwałość

19:00

Kolacja

 

DZIEŃ II

Godzina

Temat

07:45 – 08:45

Śniadanie

09:00 – 10:30

Innowacje społeczne – wprowadzenie

10:30 – 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 12:15

 Animacja społeczna – nowe podejścia i pola eksploracji: rewitalizacja miast, ekonomia społeczna, aktywizacja seniorów, pomoc społeczna, domy sąsiedzkie

12:15 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

Ciekawe praktyki i inspiracje dla animatorów społecznych i liderów ES

14:00 – 14:15

Przerwa kawowa

14:15 – 15:00

Inwestowanie społeczne

15:00

Zakończenie szkolenia. Obiad

 

 

Szkolenie odbywać się będzie w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pliki do pobrania