ESWIP współpracuje z ponad 50 partnerami zagranicznymi, przede wszystkim z państw europejskich. Są to organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje z takich krajów jak: Włochy, Francja, Niemcy, Szwecja, Cypr, Hiszpania, Litwa, Holandia, Belgia, Malta, Wielka Brytania, Grecja, Ukraina, Macedonia, Portugalia.

Jesteśmy również członkiem międzynarodowej Sieci European Youth 4 Media Network, która zrzesza 53 organizacje społeczne i instytucje z Unii Europejskiej, ale również z Maroko, Turcji czy Tunezji.

Dzięki naszym zagranicznym partnerom poznajemy dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania społeczne, które wykorzystujemy w swojej codziennej pracy. Opracowaliśmy różne modele i narzędzia pracy np. model sklepu społecznego, hostelu w Domu pod Cisem, model partycypacyjnej pracy z młodzieżą, na rzecz osób starszych czy rozwoju turystycznego regionu w oparciu o ekonomię społeczną.

Sami również dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami za granicą.

O poznanych przez nas rozwiązaniach i wypracowanych narzędziach można przeczytać w zakładce PUBLIKACJE oraz PROJEKTY.