Jesteśmy członkami Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD, partnerstwa "Zawodzie nie zawodzi".

Sieć SPLOT
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT jest federacją kilkunastu organizacji wspierających. Ośrodki Sieci pracują na podstawie standardu, realizują podobne działania, wymieniają się doświadczeniami i wspierają nawzajem.

Federacja FOSA
Celem Federacji jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych poprzez wzajemne wspieranie i reprezentowanie organizacji socjalnych województwa, systematycznie rozwija swoją strukturę oraz obszary działania na rzecz organizacji socjalnych. Prezesem Fundacji jest Bartłomiej Głuszak.

Fundacja Elbląg
Fundacja powstała z inicjatywy Stowarzyszenia ESWIP w 2000 r. Jej fundatorami są: Rada Miejska w Elblągu, ESWIP oraz nieistniejąca już Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa. Fundacja jest publiczną organizacją charytatywną, kierującą się interesem społeczności lokalnej. Jej celem jest zmniejszanie problemów społecznych Elbląga i regionu elbląskiego. Fundacja dysponuje kapitałem żelaznym w kwocie ponad 1 mln zł. Dochód z niego przekazuje na stypendia i programy wewnętrzne: konkurs o Tytuł Filantropa Roku, Program Literacki itp. Członkiem Rady Fundacji jest Arkadiusz Jachimowicz.

Partnerstwa
Jesteśmy członkiem-założycielem  Partnerstwa Rozwoju Społecznego Elbląga skupiającego ok. 30 podmiotów z Elbląga zainteresowanych współpracą w sferze społecznej.

Jesteśmy także członkiem-założycielem Partnerstwa „Zawodzie nie zawodzi” działającego na terenie elbląskiej dzielnicy Zawodzie. Jest to zrzeszenie podmiotów i osób, które zabiegają o rozwój dzielnicy. Warto dodać, że to właśnie na elbląskim Zawodziu, przy ul Stawidłowej 3 mieści się nasz Dom pod Cisem, gdzie działa Dom Sąsiedzki i realizowane są działania w ramach projektu Aktywne Zawodzie.

Ciała dialogu obywatelskiego
Członkowie stowarzyszenia i przedstawiciele ESWIP członkami licznych zespołów, grup roboczych, komitetów. M.in.:
• Arkadiusz Jachimowicz jest członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, jest także przewodniczącym Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych oraz członkiem Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
• Maciej Bielawski jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Programu Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przewodniczącym Sieci OWES Warmii i Mazur oraz członkiem zespołu koordynacyjnego ogólnopolskiej sieci OWES.
• Marta Florkowska jest członkinią Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Stowarzyszenie jest członkiem Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2012-2027 (FEWiM).