Pozarządowiec. Wydanie nr 1. Luty 2020

 

Oddajemy w Państwa ręce specjalne wydanie pisma Pozarządowiec zawierające informacje na temat dwóch ciekawych modeli współpracy, tj. zarządzania dzielnicą i franczyzy społecznej, które poznaliśmy dzięki naszym partnerom zagranicznym z Włoch, Niemiec i Szwecji .

Stowarzyszenie ESWIP już od ponad 25 lat wspiera aktywność obywatelską i ekonomię społeczną w regionie, działania te są jednymi z naszych głównych obszarów programowych. Wierzymy, że ekonomia społeczna jest skutecznym narzędziem zapobiegania bezrobociu
i marginalizacji społecznej osób w trudniejszej sytuacji życiowej. W ramach prowadzonego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej wspieramy podmioty ekonomii społecznej, pomagamy zakładać działalność gospodarczą, przekazujemy dotacje na działania. Naszym celem jest pomoc w budowaniu silnych i niezależnych organizacji pozarządowych, wspieranie świadomych i odpowiedzialnych liderów oraz mieszkańców naszego województwa.

Rozwój lokalny to wieloaspektowy proces zmiany społecznej, w którym ważną rolę powinni odgrywać mieszkańcy i organizacje społeczne. Poprzez realizowane projekty dążymy do wyzwalania energii i aktywności mieszkańców, tworzenia przestrzeni do działań, współpracy
z partnerami oraz systemowego i trwałego podejścia w podejmowanych przez nich inicjatywach.

Szukając nowych pomysłów na rozwój naszych działań natrafiliśmy na koncepcje zarządzania dzielnicą w Aachen, znajdującym się na trójstyku Niemiec, Belgii i Holandii oraz na ideę franczyzy społecznej Le Mat w branży hotelarskiej we Włoszech i Szwecji. W celu poznania tych modeli pozyskaliśmy dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
i rozpoczęliśmy realizację projektu „Współpraca się opłaca – europejska wymiana wiedzy
i pomysłów” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Realizacja projektu trwała od czerwca 2018 roku do końca grudnia 2019. Naszymi partnerami w projekcie była firma Event Service z Niemiec oraz przedsiębiorstwa społeczne Le Mat
z Włoch i Szwecji, dzięki którym kadra edukacji dorosłych Stowarzyszenia ESWIP miała możliwość poznania metod współpracy, które można z powodzeniem wdrażać do warunków polskich. Doświadczeniami dzielimy się z Państwem właśnie w tym wydaniu Pozarządowca. Życzymy miłej lektury!

Agnieszka Sójka
koordynatorka projektu
„Współpraca się opłaca – europejska wymiana wiedzy i pomysłów”


Pliki do pobrania