Wydanie nr 1. Marzec 2017

Z wielką przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce raport, który opisuje pierwszy etap badań nad stanem sektora obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Zawarte w raporcie wnioski, analizy, rekomendacje dotyczą zarówno wzmacniania roli organizacji pozarządowych na różnych płaszczyznach aktywności jak również rozwoju ekonomii społecznej oraz systemu współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna nie pozostaje w oderwaniu od społeczeństwa obywatelskiego, jest z nim wzajemnie powiązana, co ewidentnie potwierdzają dane zawarte w niniejszym dokumencie.


Pliki do pobrania