Ambasador EFS w ramach dobrych praktyk 2009 w województwie warmińsko-mazurskim

Publikacja zawiera opis najlepszych inicjatyw/projektów zrealizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2009 roku