Wydanie nr 7. Październik 2006

Zbliżają  się  wybory  do  samorządu.  12  listopada wybierzemy  naszych  przedstawicieli  do  rad  gmin,powiatów,  do  sejmiku  województwa.  „Pozarządowiec” jest pismem apolitycznym – nie angażujemy się w bieżące spory pomiędzy partiami i doraźne gry polityczne. Tym bardziej chcemy zachęcić naszych Czytelników, by 12 listopada poszli do urn i sami podjęli decyzję. Chcemy.... chociaż mamy nadzieję, że zachęcenie z naszej strony nie jest konieczne. Każdy,  świadomy  swojej  roli  w  demokratycznym państwie,   obywatel   powinien   brać   udział   w wybieraniu  władz  swojego  regionu.  W  tym  numerze „Pozarządowca”    prezentujemy    stanowisko    Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego   wobec   wyborów   samorządowych w 2006  roku.  Ponadto  informujemy  o  akcji  „Masz głos,  masz  wybór”,  w  ramach  której  prowadzone  są debaty z kandydatami na radnych oraz akcje promujące udział w wyborach. W  wyborach  samorządowych  przestaje  mieć  znaczenie  (a  przynajmniej  powinno  tak  być),  kto  jaką opcję  polityczną  reprezentuje.  Tu  liczą  się  konkretne działania  dla  lokalnej  społeczności.  Zadbajmy  o  to, aby  byli  to  ludzie  godni  naszego  zaufania. To  m.in. od ich decyzji zależeć będzie przyszłość naszego województwa, powiatu, gminy, miasta.


Pliki do pobrania