Wydanie nr 9. Grudzień 2006

Oddajemy   w   Państwa   ręce   grudniowy   numer naszego  czasopisma,  w  którym  sporo  miejsca  poświęcamy  wolontariatowi  i  współpracy  transgranicznej. Wolontariatowi,  bo  działają  dwa  projekty  poświęcone właśnie tej formie działalności społecznej – „Warto być wolontariuszem” oraz „Wolontariat 50+”. A współpracy transgranicznej, bo kończy się realizacja projektu „Budowa  potencjału  instytucjonalnego  organizacji  pozarządowych  Obwodu  Kaliningradzkiego  do  uczestnictwa  w polsko-rosyjskiej  współpracy  transgranicznej”
finansowanego ze środków MSZ. Na ostatniej stronie mogą Państwo obejrzeć fotoreportaż z Międzynarodowego  Forum  Organizacji  Pozarządowych „Razem  w przyszłość – Forum współpracy obywatelskiej pomiędzy Unią Europejską i Rosją”, które odbyło się w dniach 19–20 listopada w Sankt Petersburgu. Zachęcamy również do zapoznania się z tekstem Zbigniewa Zawadzkiego „Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa” – to są rzeczy, o których warto wiedzieć. Poza tym, jak w każdym numerze, prezentujemy sporą dawkę informacji o ciekawych inicjatywach oraz o ludziach, którzy robią coś dobrego dla społeczności.


Pliki do pobrania