Wydanie nr 7. Listopad 2007

Oddajemy  w  Państwa  ręce  listopadowy  numer  „Pozarządowca”. Tym razem jest on w całości poświęcony jednemu tematowi – Konkursowi „Godni Naśladowania”, organizowanemu przez Radę Organizacji Pozarządowych  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  pod  honorowym patronatem Marszałka Województwa. Postanowiliśmy przedstawić Państwu tę niezwykle cenną inicjatywę zarówno od strony historyczno-teoretycznej, jak i praktycznej. Dlatego, oprócz zasad i dotychczasowych dokonań konkursu, prezentujemy
również laureatów tegorocznej, czwartej już edycji „Godnych Naśladowania”. Czynimy to z nadzieją, iż opisane przedsięwzięcia staną się dla Państwa nie tylko inspiracją do podejmowania ciekawych inicjatyw na rzecz  lokalnych  społeczności,  ale  także  zachęcą  do  tego,  aby  się  nimi „chwalić” i upowszechniać ich efekty jako tzw. dobre praktyki. A możecie to Państwo uczynić m. in. poprzez wzięcie udziału w opisywanym konkursie, do czego gorąco zachęcamy! Mamy  też  niespodziankę  dla  stałych  czytelników  naszego  miesięcznika. Korzystając z okazji, iż „Pozarządowiec” został honorowym laureatem III edycji „Godnych Naśladowania” w 2006 r. postanowiliśmy  przedstawić  Państwu  nieco  bliżej  nasze  pismo.  Czynimy  to  tym
chętniej, że w 2007 r. minęło 11 lat, od kiedy jesteśmy z Wami.


Pliki do pobrania