Wydanie nr 8. Grudzień 2007

Przeglądany  właśnie  przez  Państwa  numer  „Pozarządowca”  jest  owocem  realizacji  projektu  „Obywatelska młodzież. Przekazanie doświadczeń związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego rosyjskim organizacjom i instytucjom pracującym z i na rzecz młodzieży”. Elbląskie Stowarzyszenie  Wspierania  Inicjatyw  Pozarządowych  wspólnie z rosyjskim partnerem – Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w Obwodzie Kaliningradzkim przeprowadziło cykl szkoleń, które zostały sfinansowane w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Jednym z modułów projektu  był cykl warsztatów medialnych, w tym dziennikarstwa prasowego i internetowego. Właśnie uczestnicy tych zajęć stanowią  gros  autorów  tekstów  zamieszczonych  w  czasopiśmie.Dzięki  nim  mamy  możliwość  spojrzenia  na  trzeci  sektor i jego  inicjatywy,  szczególnie  te  będące  udziałem  młodych ludzi, oczyma naszych rosyjskich przyjaciół.


Pliki do pobrania