Wydanie nr 4. Kwiecień 2008

W niniejszym numerze „Pozarządowca” staramy się zwrócić uwagę Państwa na mało dotąd docenianą rolę organizacji pozarządowych jako rzecznika – jest to przeważnie tzw. rzecznictwo społeczne, służące całym grupom osób, które nie są w stanie zadbać o swoje interesy. Są to  przede  wszystkim  osoby  chore,  starsze  i  niepełnosprawne.  Organizacja jako rzecznik przydaje się też osobom sprawnym – na przykład przysłowiowym  hodowcom  kanarków,  stanowiąc  lobby  starające  się o korzystne dla hodowców i kanarków rozwiązania prawne. Gdy się dobrze zastanowić, każdy z nas ma wspólne interesy z jakąś grupą osób. Wszyscy też wiemy, że w kupie siła – rozejrzyjmy się więc dookoła, czy gdzieś w pobliżu nie działa jakaś organizacja grupująca  ludzi  o  podobnych  potrzebach  lub  zapatrywaniach  –  a  jeżeli nie ma, stwórzmy ją! W  ten  sposób  nie  tylko  łatwiej  nam  będzie  bronić  swoich  interesów,  ale  i  będziemy  mieć  wpływ  na  to,  co  się  dzieje  w  naszym mieście, powiecie i kraju – i w ten sposób powstanie społeczeństwo obywatelskie.


Pliki do pobrania