Wydanie nr 7. Listopad 2008

Jak  właściwie  zdefiniować  rozwój  lokalny  i  jak  na  jego  rzecz  działać? Czy  chodzi  o  każdą  czynność  kształtującą  najbliższe  otoczenie  bogatszym,ciekawszym  i  przyjaznym?  A  może  to  cały  skomplikowany  i  wymagający dużego nakładu pracy proces pozytywnej zmiany społecznej, dokonujący się przez mobilizowanie lokalnych zasobów do działania na swoją własną rzecz i podnoszenia jakości życia całej lokalnej społeczności? Jaką rolę w tym procesie  odgrywają,  bądź  mogą  odegrać,  organizacje  pozarządowe?  Nad  tym właśnie zastanawiają się autorzy „Pozarządowca”, który masz, Drogi Czytelniku, w swoich rękach. Tematyka  rozwoju  lokalnego  pojawiła  się  nieprzypadkowo.  Stoimy bowiem właśnie w obliczu zmiany dokonującej się w jednym z ciekawszych i  ważniejszych  dla  trzeciego  sektora  z  naszego  regionu  ciał  –  niegdyś  sieci wspierającej  organizacje,  a  od  niedawna  Sieci  Wspierania  Rozwoju  Lokalnego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  HEROLD.  To  początek  nowej drogi HEROLD-a, a zarazem początek dyskusji o sposobach, jakimi będzie swoją  nową  misję  realizował.  To  ważny  moment,  nie  tylko  dla  sektora,  ale także dla każdego mieszkańca naszego województwa.


Pliki do pobrania