Wydanie nr 1. Styczeń 2009

Niniejszy  Pozarządowiec  ma  charakter  jednolity  –  odnosi  się  w całości do kwestii współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi.  Jest  to  praktyczny  przewodnik  po  współpracy,  napisany  z myślą zwłaszcza o urzędnikach, w których zadaniach jest kontakt z organizacjami pozarządowymi. Należy go traktować nieomal jak materiał szkoleniowy: pozyskać zeń wiedzę i zastosować w praktyce. Niestety wiele samorządów ma jeszcze problemy w ogarnięciu tej sfery społecznej.  Ilość  organizacji,  ich  a to  bierność,  a to  roszczeniowość,  ich  nie zwyczajne pomysły i wydawałoby się nadaktywność przysparza o ból głowy statecznych samorządowców. Ale przy tym ich niezwykle interesująca możliwość pozyskiwania dużych środków zewnętrznych, powoduje baczne przyglądanie się im i... ciągoty do powoływania „swoich” organizacji. Najczęściej zresztą okazuje się, że to nie działa, że tym sztucznym tworom brakuje duszy, że  nie  są  to  maszynki  pompujące  w samorząd  zewnętrzne  pieniądze.  Niezbędne jest partnerstwo samorządu i organizacji. Samorząd musi zrozumieć odrębność organizacji, organizacje muszą uszanować specyfikę samorządu. Proces poznawania i tworzenia partnerstwa jest niełatwy i nieszybki. To delikatny mechanizm. Posadowiony na solidnym fundamencie poszanowania odrębności i autonomii stron, wyposażony w dobre zasady współpracy, zainspirowany wspólnym celem – działa i to bardzo efektywnie.Jak to zrobić – traktuje ten oto numer naszego pisma. I gorąca prośba– te mechanizmy działają, warto zastosować je w praktyce.


Pliki do pobrania