Wydanie nr 5. Listopad 2009

Za nami VI już edycja konkursu Godni Naśladowania, w którym organizacjom i samorządom przyznawane są nagrody i wyróżnienia za najlepsze i najciekawsze  inicjatywy.  To  dobry  sposób  nie  tylko  na  uhonorowanie  najlepszych praktyk, ale także świetna promocja działań trzeciego sektora i międzysektorowej współpracy. Lwia część numeru, który mają Państwo właśnie przed sobą, poświęcona jest właśnie wybranym laureatom konkursu. Jeśli chodzi o współpracę, warto zapoznać się z doświadczeniami trzeciego sektora w Anglii, kraju, w którym rzeczywiście ona kwitnie i cieszy się dużym  wsparciem  rządu  i  lokalnych  władz.  Trzeba  wspomnieć  tu  o  Kompakcie,  unikalnym  pakcie  brytyjskiego  rządu  z  trzecim  sektorem,  który  w 1998  roku  ustanowił  ramy  współpracy,  stając  się  jej  katalizatorem  i  zapoczątkowując  okres  jej  zacieśniania.  Ten  wypracowany  w  oparciu  o  szerokie konsultacje i wciąż uzupełniany zbiór zasad obowiązuje wszystkie centralne resorty rządowe i ich kluczowe agencje. Obecnie powszechne są też Kompakty regulujące współpracę na poziomie regionalnym i lokalnym, czyli tam, gdzie stosunki administracji publicznej i trzeciego sektora są najbardziej intensywne i namacalne. Dzięki wizycie studyjnej w Blackburn mieliśmy okazje zaobserwować,  jak  taki  lokalny  Kompakt  działa  w  praktyce  i  nie  omieszkaliśmy opisać swoich wrażeń. Co jeszcze w ciekawego w „Pozarządowcu”? Ja polecam szczególnie Państwa uwadze tekst „Róbmy FIPy” – swoistą receptę na udaną promocję trzeciego sektora.


Pliki do pobrania