Wydanie nr 5. Sierpień 2010

Ekonomia społeczna w naszym regionie nabiera rozpędu. Powstają  nowe  inicjatywy,  których  celem  jest  aktywizacja ludzi  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym.  O  tym,  jakie
działania  w  tym  kierunku  są  podejmowane  i  jak  wygląda rozwój  ekonomii  społecznej  z  perspektywy  województwa mogą  Państwo  przeczytać  w  wywiadzie  z  Wiesławą  Przy-
bysz, dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na  stronach  tego  numeru  odnajdą  Państwo  także kilka dobrych praktyk z zakresu działania warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych czy partnerstw na rzecz rozwoju. Przybliżamy również ideę wsi  tematycznych  i  informujemy  o  formach  obywatelskiej aktywności  w  mieście.  Wszystko  to  tworzy  mozaikę  różnorodnych działań, jakie prowadzone mogą być w ramach ekonomii społecznej. Pokazuje, jak wielki potencjał tkwi w tym nurcie i... jak wiele jeszcze można zrobić. Ze swojej strony serdecznie polecam artykuł Jak wykorzystać stowarzyszenie do rozwoju wsi – swoisty instruktaż, jak założyć stowarzyszenie i wydobyć potencjał z miejscowościw której żyjemy


Pliki do pobrania