Wydanie nr 1, Styczeń-Luty 2011

Od września 2010 na Warmii i Mazurach realizowany jest partnerski projekt  Elbląskiego  Stowarzyszenia  Wspierania  Inicjatyw  Pozarządowych  oraz Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD. „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów  Organizacji  Pozarządowych  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego”.  To  dwadzieścia  miesięcy  pracy  nad  rozwojem  szeroko  rozumianego  systemu  wsparcia  sektora  pozarządowego.  Istotną  w  tym  systemie  rolę  odgrywa siedem Centrów Organizacji Pozarządowych skupionych w sieć. COP-y działają pełną parą, realizują setki godzin doradczych, szkolenia, ich pracownicy poświęcają się pracy nad rozwojem lokalnych organizacji. Centra to też świetne narzędzie do animowania obywatelskiej aktywności w lokalnej skali. Część Centrów została opisana w niniejszym numerze, a szczegółowo o projekcie opowiada Maciej Bielawski, jego koordynator. Bieżący rok jest wyjątkowy – to Europejski Rok Wolontariatu. O perspektywach  rozwoju  wolontariatu  obszernie  opowiada  Bartłomiej  Głuszak,  duch sprawczy powstania „Programu Rozwoju Wolontariatu w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2011-2014. Z tą tematyką związany jest też tekst Alicji  Kowalik,  opisujący  przygody  dwóch  wolontariuszek,  które  w  ramach projektu  Federacji  Organizacji  Socjalnych  FOSa  „Wolontariat  osób  starszych –  międzynarodowy  przepływ  wiedzy  i  pomysłów”  spędziły  trzy  pracowite  tygodnie w Holandii.
Zagraniczne peregrynacje to też temat tekstu Macieja Prażmo, który z ekipą liderów PAFW odwiedził Stany Zjednoczone Ameryki. Warto zapoznać się z relacją z wizyty, choćby po to, by zobaczyć jak silne i sprawne mogą być organizacje trzeciego sektora i jak szeroko zakrojone mogą być działania na rzecz społecznego rozwoju.


Pliki do pobrania