Wydanie nr 3. Czerwiec 2011

Doroczna Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych to święto trzeciego sektora na Warmii i Mazurach. Święto tym bardziej oczekiwane, że wiąże się z ogłoszeniem wyników Konkursu Godni Naśladowania, w którym honorowane są najlepsze inicjatywy organizacji, współpracujących z nimi samorządów, a także ludzie sektora, za swoje postawy, osiągnięcia i kreatywną działalność. Właśnie konferencji i nagrodzonym w konkursie poświęcona jest większa część numeru „Pozarządowca”, który trzymają Państwo właśnie w swoich rękach. Warto przyjrzeć się temu, co i jak robią laureaci konkursu.Drugi, ważny temat numeru, to funkcjonowanie i rozwój systemu wspierania trzeciego sektora. Polecam tu Państwa uwadze tekst Arkadiusza Jachimowicza, w którym autor dokonał syntezy tego, co do tej pory działo się (i wciąż dzieje) wokół tej problematyki w naszym województwie. No i wreszcie czas na wspomnienia z drugiego Forum Inicjatyw Lokalnych. Atmosferę tego barwnego, pełnego emocji, zabawy, ale przede wszystkim obfitującego w debaty i dyskusje oraz okazje do wymiany pomysłów i doświadczeń spotkania przybliża Państwu w swoim tekście Małgorzata Woźna.


Pliki do pobrania