Wydanie nr 2. Lipiec 2012

Ekonomia  społeczna  to  idea,  którą  warto promować wśród społeczeństwa – bo może być rozwiązaniem  dla  wielu  osób  w  trudnych  życiowych sytuacjach, dawać szansę na niezależność  podmiotów  III  sektora,  a  samorządy  mobilizować  do  stwarzania  płaszczyzny  rozwoju i rozkwitu  społecznego  ducha.  Do  tych  trzech różnych  odbiorców  kierujemy  niniejsze  wydanie  „Pozarządowca”.  Zaczynamy  od  dobrych praktyk,   pokazujących   codzienne   wyzwania, trudności  i  korzyści  płynące  z  prowadzenia podmiotów   ekonomii   społecznej.   Wspieranie przedsiębiorczości  społecznej  to  również  ważne  dokumenty,  strategie  i  inicjatywy  –  i  temu poświęcamy  kolejny  rozdział.  Na  koniec  kilka   ważnych   porad   niezbędnych   zwłaszcza w  kwestii  finansowania  i  promocji  przedsiębiorstw społecznych.


Pliki do pobrania