Rola organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej

Rola organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej (w j. ukraińskim), Elbląg 2003.