Wydanie nr 3. Wrzesień 2015

To wydanie „Pozarządowca”  jest swego rodzaju podsumowaniem realizowanych przez Stowarzyszenie działań z zakresu ekonomii społecznej.  Z ostatnim dniem września zakończył się bowiem projekt „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu”. Zapraszam Państwa do zapoznania się z działaniami jakie udało się nam osiągnąć dzięki prowadzeniu OWIES. Postaraliśmy się również o to, by zaprezentować Państwu najświeższe informację o tym,  co czeka nas w obecnym okresie programowania (2014-2020) w kontekście ekonomii społecznej właśnie.

W tym numerze nie zabraknie również relacji z ważnych, regionalnych imprez jakimi niewątpliwie były Targi Ekonomii Społecznej w Olsztynie oraz Targi Przedsiębiorczości Wiejskiej. 

Przyjrzymy się z również z bliska zawiązanemu w czerwcu tego roku partnerstwie rozwoju społecznego Elbląga. Ponadto, podobnie jak w zeszłych wydaniach - nie zabraknie prezentacji dobrych praktyk z regionu. Tym razem będą to – spółdzielnia socjalna Lepiej, Prodekor  oraz fundacja o dość nietypowej nazwie „Żółty Szalik”.


Pliki do pobrania