Informator CIS 1997

Informator o instytucjach i organizacjach działających na polu pomocy społecznej w województwie elbląskim, Elbląg 1997.