Raport o finansowaniu organizacji pozarządowych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2008

Wydanie zawiera wynik pierwszego badania na temat finansowania organizacji pozarządowych przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli z obszaru naszego województwa. Publikacja bezpłatna, dostępna w biurze ESWIP.

Raport przedstawia informacje współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z sektorem pozarządowym, gmin miejsko-wiejskich, gmin wiejskich oraz powiatów z trzecim sektorem oraz Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego z III sektorem. Dokonano także zestawienia dotacji dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich oraz powiatów. Informację zbiorczą o przekazaniu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji posiadających status pożytku publicznego, zaprezentowała Izba Skarbowa w Olsztynie.

W publikacji zamieszczono również dane dotyczące środków na działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowane z budżetów JST województwa warmińsko-mazurskiego oraz środki finansowe przekazane z budżetów JST (w PLN) na projekty realizowane przez NGO w danym obszarze tematycznym, dokonane przez gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz przez powiaty. Niniejszy raport, to także dobre praktyki we współpracy samorządów województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi.


Pliki do pobrania