• Warmińsko-Mazurskie Centrum Organizacji Pozarządowych

  Projekt jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz osób i grup nieformalnych z Regionu Warmii i Mazur planujących prowadzenie działalności w formie organizacji pozarządowej. W jego ramach mogą skorzystać ze wsparcia animatora oraz doradców specjalistycznych, a także wziąć udział w spotkaniach... więcej
  • od: 2024-05-01
  • do: 2024-12-31
  zobacz więcej
 • Pracownia Społeczna – warmińsko-mazurski think tank obywatelski

  Celem projektu jest rozwój działań eksperckich i badawczych Stowarzyszenia ESWIP jako regionalnego think tanka obywatelskiego, poprzez: Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego w postaci powołania i rozwoju Pracowni Społecznej Podniesienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarz... więcej
  • od: 2024-05-01
  • do: 2025-09-30
  zobacz więcej
 • Warmińsko-Mazurski Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych

  Stowarzyszenie ESWIP i Braniewski Instytut Rozwoju zapraszają do udziału w projekcie „Warmińsko-Mazurski Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych”.W ciągu najbliższych trzech lat w ramach projektu planujemy przyznanie 45 grantów (ok. 15 rocznie) na sfinansowanie inicjatyw realizowanych przez młodzież w wieku... więcej
  • od: 2024-01-01
  • do: 2026-12-31
  zobacz więcej
 • Młodzi dla Elbląga

  Projekt ma na celu dostarczenie młodemu pokoleniu kompetencji społecznych i obywatelskich – przydatnej wiedzy, praktycznych umiejętności i wyposażenia w proaktywne postawy, pozwalających jej włączać się w kreowanie i realizację inicjatyw lokalnych, wolontariat oraz uczestnictwo w debacie i podejmowa... więcej
  • od: 2024-01-01
  • do: 2025-12-31
  zobacz więcej
 • Przedszkole Przyszłości

  Projekt „Przedszkole Przyszłości” realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszenia ESWIP z samorządem Gminy Dźwierzuty. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w ośrodku wychowania przedszkolnego działającym w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzynach. W... więcej
  • od: 2023-10-01
  • do: 2025-01-31
  zobacz więcej
 • Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

  Projekt realizujemy, aby podnieść potencjał sektora ekonomii społecznej w subregionie elbląskim oraz kompleksowo wesprzeć 500 osób (350K i 150M) i 100 podmiotów ekonomii społecznej, w tym 35 przedsiębiorstw społecznych. Cel będzie realizowany poprzez realizację usług informacyjnych, animacyjnych, do... więcej
  • od: 2023-10-01
  • do: 2029-12-31
  zobacz więcej
 • ELBLĄSKIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1

  Najważniejszym krokiem w projekcie będzie określenie indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowo-społecznej dla każdego uczestnika. Na tej podstawie odbywać się będą spotkania ze specjalistami – doradcą zawodowym, psychologiem, trenerem pracy, których zadaniem będzie wzmocnienie kompetencji społeczn... więcej
  • od: 2023-09-01
  • do: 2024-10-31
  zobacz więcej
 • Think outside the box. Ekologia w cyklu nauki zawodowej

  Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, 305 322,00 euro Koordynator: Agnieszka Sójka Grupa docelowa: młodzież, społeczność lokalna, partnerzy biorący udział w projekcie, tj. ESWIP, Lycée des métiers Jean Moulin in Saint-Brieuc, Zespół Szkół w Pasłęku, Liceo Scientifico M. B. Mangino in Pa... więcej
  • od: 2021-11-01
  • do: 2024-10-31
  zobacz więcej