Wspólnie możemy więcej

  • Trwający
Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Elbląga w proces podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym w oparciu o zaplanowane w okresie od 31.12.2021 do 31.07.2023 działania.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Elbląga oraz osób uczących się i/lub działających na terenie naszego miasta. Dla osób chcących zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu partycypacji obywatelskiej i narzędzi demokratycznych zaplanowane zostały działania:

  • Kawiarenki obywatelskie,
  • Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami,
  • Szkołę Partycypacji Społecznej (15 dniowy cykl edukacyjny),
  • Zajęcia z edukacji obywatelskiej dla młodzieży,
  • Warsztaty medialne,
  • Inicjatywy lokalne (finansowanie inicjatyw mieszkańców Elbląga).

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacje o realizacji poszczególnych działań będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia ESWIP, stronie www.pozarzadowiec.eswip.pl oraz w mediach społecznościowych.

Pliki do pobrania