GOZpodarnie odpowiedzialni

 • Trwający
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i świadomości mieszkańców Elbląga w zakresie ekologii, a w szczególności gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i idei zero waste. Obszarem realizacji będzie Miasto Elbląg. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie 200 mieszkańców Elbląga w różnym wieku, którzy z własnej inicjatywy będą chcieli podnieść swoją wiedzę i umiejętności w zakresie ekologii i GOZ. Pośrednimi odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Elbląga, którzy będą mieli możliwość zapoznania się z ideą GOZ i zero waste poprzez kampanię informacyjną.

1 września 2021 r. Stowarzyszenie ESWIP rozpoczęło realizację projektu „GOZpodarnie odpowiedzialni” finansowanego ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Realizacja projektu obejmie:

 1. realizację działań edukacyjnych w zakresie ekologii, gospodarki obiegu zamkniętego i idei zero waste. Zaplanowaliśmy do realizacji zajęcia, w których będą mogli wziąć udział mieszkańcy Elbląga w różnym wieku. Planujemy stworzenie scenariuszy zajęć ekologicznych wraz ze ścieżką ekologiczną w oparciu, o które będziemy zwiększać wiedzę mieszkańców Elbląga w zakresie ekologii, GOZ i zero waste. Poprzez realizację warsztatów ekologicznych i kawiarenek naprawczo-ekologicznych chcemy pokazać i nauczyć Elblążan dbania o przyrodę podczas codziennych czynności, a w szczególności zwiększyć nawyki dotyczące niemarnowania odzieży, naprawy rzeczy zamiast kupowania nowych, odnawiania, przerabiania i wykorzystywania starych rzeczy w tworzeniu nowych, renowacji mebli, a nie kupowania nowych, stosowania ekologicznych środków czystości, kosmetyków itp.
 2. realizację działań informacyjno-promocyjnych (kampanie, konkursy) w zakresie ekologii, gospodarki obiegu zamkniętego, idei zero waste, dzięki czemu chcemy zwiększać świadomość mieszkańców Elbląga w zakresie ochrony przyrody, postaw ekologicznych;
 3. realizację inicjatyw ekologicznych przez wybrane grupy, tak aby mogły one w praktyce zająć się problemami związanych z ochroną środowiska i ekologią w mniejszych społecznościach. Dzięki realizacji inicjatyw mieszkańcy Elbląga będą mogli zająć się w praktyce potrzebami związanymi z ekologią i ochroną przyrody na swoich dzielnicach, osiedlach, w swoich małych społecznościach.

Dzięki realizacji projektu osiągnięta zostanie zmiana społeczna w postaci:

 • zwiększenia nawyków segregacji śmieci i recyklingu wśród mieszkańców Elbląga;
 • zwiększenie wiedzy mieszkańców Elbląga na temat utylizacji sprzętu elektronicznego, mebli, sprzętu AGD;
 • częstszej praktyki naprawiania sprzętu, zamiast nabywania nowego, przez mieszkańców Elbląga;
 • zwiększenie wiedzy mieszkańców Elbląga dotyczącej reaktywacji zużytych przedmiotów;
 • zwiększenie nawyków dbania o rzeczy, wymiany rzeczy celem wydłużenia ich użytkowania wśród mieszkańców Elbląga;
 • zwiększenie umiejętności wykorzystywania i renowacji odpadów w celach ich dalszego używania w innych dziedzinach życia codziennego wśród mieszkańców Elbląga;
 • zwiększenie nawyków dbania o środowisko podczas codziennych czynności, np. robienia zakupów wśród mieszkańców Elbląga.

Wszystkie powyższe czynniki wpłyną na poprawę sytuacji w Elblągu w zakresie gospodarowania odpadami, ograniczania problemu marnowania surowców i rosnącego zanieczyszczenia środowiska, zwiększą wiedzę, umiejętności mieszkańców Elbląga w zakresie ekologii i wpłyną na wzrost ich postaw ekologicznych.

Projekt potrwa do 31.10.2023 r.