OWES Ełk

OWES Ełk

  • od: 2019-01-01
  • do: 2023-06-30

Cel projektu: Rozwój sektora ES w subregionie ełckim poprzez kompleksowe wsparcie 540 osób (380K i 160M) i 155 podmiotów (w tym 90 PES) w zakresie podniesienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do tworzenia i prowadzenia PES lub ich wspierania, a także doprowadzenie do podjęcia zatrudnienia przez 129 (91K, 38M)osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w 31 nowo powstałych lub istniejących PS w okresie 1.01.2019-30.06.2023.

Dofinansowanie projektu: 14 893 997,43 zł