Budujemy kapitał żelazny Funduszu Grantowego

Budujemy kapitał żelazny Funduszu Grantowego

  • od: 2020-09-01
  • do: 2022-12-31

1. Nazwa projektu: "Budujemy kapitał żelazny Funduszu Grantowego" 

2. Źródło i wysokość finansowania: 358 500 zł, projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

3. Okres trwania projektu: 01.09.2020 – 31.12.2022

4. Zespół projektowy: Mateusz Jachimowicz – koordynator, fundraiser

5. Grupa docelowa: mieszkańcy Elbląga i okolic

6. Obszary działania: Elbląg i okolice

7. Działania: Utworzenie Rady na rzecz tworzenia kapitału żelaznego Funduszu Grantowego, Opracowanie 5-letniej strategii tworzenia kapitału żelaznego Funduszu Grantowego, Opracowanie dokumentów dotyczących obsługi Funduszu Grantowego, Opracowanie i wdrożenie kampanii fundraisingowej na rzecz pozyskania kapitału żelaznego Funduszu Grantowego, Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej. Uruchomienie sklepu charytatywnego z dochodem przeznaczonym na Fundusz Grantowy.

8. Efekty:  

  • powstanie Koalicja/Rady na rzecz tworzenia kapitału żelaznego Funduszu Grantowego i koncepcja jej funkcjonowania
  • opracowana zostanie 5-letnia strategia tworzenia kapitału żelaznego Funduszu Grantowego opracowane zostaną dokumenty dotyczące obsługi Funduszu Grantowego (Regulamin Funduszu, Regulamin Inwestowania Kapitału Żelaznego, Regulamin  Konkursów Grantowych ogłaszanych w ramach Funduszu, wzór umów darowizn finansowych i rzeczowych dla różnych podmiotów)
  • opracowana i wdrożona zostanie kampania fundraisingowana rzecz pozyskania kapitału żelaznego Funduszu Grantowego
  • powstanie zespół fundraisingowy
  • przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-promocyjna na rzecz tworzenia Funduszu Grantowego oraz materiały promocyjne uruchomiony zostanie sklep charytatywny z dochodem przeznaczonym na Fundusz Grantowy oraz określone zostaną zasady jego funkcjonowania i niezbędna dokumentacja