Pozarządowiec dla Warmii i Mazur

  • Trwający
Celem głównym projektu jest zwiększenie działań informacyjnych skierowanych do organizacji pozarządowych w zakresie zagadnień istotnych dla funkcjonowania i rozwoju trzeciego sektora w województwie warmińsko-mazurskim poprzez opracowanie i dystrybucję pisma "Pozarządowiec" w formie drukowanej i elektronicznej

Źródło i wysokość finansowania: Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, budżet całkowity: 14886,80 zł, dofinansowanie: 8886,80 zł

Okres trwania projektu: 01.11.2020 – 31.12.2021

Grupa docelowa: Zadanie jest adresowane do organizacji pozarządowych, w szczególności do działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które dzięki pismu Pozarządowiec w wersji papierowej i elektronicznej będą mogły uzyskać cenne dla siebie informacje, a także promować swoje działania na zewnątrz. Odbiorcami projektu są także samorządy.

Efekty: Celem głównym projektu jest zwiększenie działań informacyjnych skierowanych do organizacji pozarządowych w zakresie zagadnień istotnych dla funkcjonowania i rozwoju trzeciego sektora w województwie warmińsko-mazurskim poprzez opracowanie i dystrybucję pisma "Pozarządowiec" w formie drukowanej i elektronicznej oraz przygotowanie materiału filmowego z zakresu pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe/ogłaszanych konkursów/dobrych praktyk dotyczących ngo.