Aktywne Zawodzie

  • Trwający
Celem projektu Aktywne Zawodzie jest zwiększenie aktywności obywatelskiej 100 mieszkańców Elbląga oraz partnerskiej współpracy organizacji, grup nieformalnych, samorządu lokalnego oraz przedsiębiorców na rzecz rozwoju dzielnicy Zawodzie.

Zainicjujemy powstanie partnerstwa dzielnicowego, które w oparciu o zasoby, potrzeby mieszkańców, wspólne planowanie, opracuje plan rozwoju dzielnicy. Realizując konferencje dzielnicy, wspierając liderów oraz poprzez działania menedżera dzielnicy będziemy prowadzić i wzmacniać dialog z samorządem ukierunkowany na realizację wybranych inicjatyw, wykorzystując możliwości projektu, innych programów grantowych oraz środków własnych gminy m.in. w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą współtworzyć i realizować warsztaty, akcje i inicjatywy, które przełożą się na ich zaangażowanie, poczucie sprawstwa, współzarządzanie domem sąsiedzkim. Projekt ma charakter nowatorski w skali miasta, gdyż wdraża elementy partycypacyjnego zarządzania dzielnicą.

Projekt "Aktywne Zawodzie" finansowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG

Czas realizacji: 01.02.2021 – 31.10.2022

Budżet: 64 000 EURO

Szczegóły na fanpage’u Domu Sąsiedzkiego.

Projekt realizowany jest w Domu pod CISem przy ul. Stawidłowej 3 w Elblągu

+48 519 497 685

domsasiedzki@eswip.pl