Aktywne Zawodzie

Aktywne Zawodzie

EFEKTY:
  • od: 2021-03-16
  • do: 2023-03-12

Zainicjujemy powstanie partnerstwa dzielnicowego, które w oparciu o zasoby, potrzeby mieszkańców, wspólne planowanie, opracuje plan rozwoju dzielnicy. Realizując konferencje dzielnicy, wspierając liderów oraz poprzez działania menedżera dzielnicy będziemy prowadzić i wzmacniać dialog z samorządem ukierunkowany na realizację wybranych inicjatyw, wykorzystując możliwości projektu, innych programów grantowych oraz środków własnych gminy m.in. w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą współtworzyć i realizować warsztaty, akcje i inicjatywy, które przełożą się na ich zaangażowanie, poczucie sprawstwa, współzarządzanie domem sąsiedzkim. Projekt ma charakter nowatorski w skali miasta, gdyż wdraża elementy partycypacyjnego zarządzania dzielnicą.

Projekt "Aktywne Zawodzie" finansowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG

Czas realizacji: 01.02.2021 – 31.10.2022

Budżet: 64 000 EURO

Szczegóły na fanpage’u Domu Sąsiedzkiego.

Projekt realizowany jest w Domu pod CISem przy ul. Stawidłowej 3 w Elblągu

+48 519 497 685

domsasiedzki@eswip.pl