ESWIP online – dzielimy się doświadczeniem w sieci

ESWIP online – dzielimy się doświadczeniem w sieci

  • od: 2020-05-01
  • do: 2020-12-31

Źródło i wysokość finansowania: Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 w wysokości 10 000,00 zł.

Okres trwania projektu: 01.05.2020 – 31.12.2020

Działania:  Celem projektu jest przeprowadzenie 10 wyjątkowych webinariów, spotkań, prezentacji, porad specjalistów o tym jak radzić sobie w trudnym czasie, jak nadal planować działania organizacji i realizować projekty, prowadzić działalność społeczną zachowując uważność na swoje bezpieczeństwo i jak w dobie pandemii organizować pracę.

Efekty:  Efektem realizacji projektu będzie dostęp do organizowanych webinariów dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w trudnym czasie pandemii. Zakup programu do przeprowadzenia spotkań online umożliwi przeprowadzenie webinariów odpowiadających na aktualne potrzeby organizacji, które znalazły się w trudnej sytuacji. Możliwość korzystania ze szkoleń i spotkań online daje poczucie bezpieczeństwa i umożliwia uczestniczenie w nich bez konieczności wychodzenia z domu.