Model edukacji finansowej i mikro przedsiębiorczości dla Centrum Integracji Społecznej w Elblągu

Model edukacji finansowej i mikro przedsiębiorczości dla Centrum Integracji Społecznej w Elblągu

EFEKTY:
  • od: 2019-09-01
  • do: 2020-06-30

1. Nazwa projektu: 

„Model edukacji finansowej i mikro przedsiębiorczości dla Centrum Integracji Społecznej w Elblągu"

2. Źródło i wysokość finansowania: 

98 880,72 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Okres trwania projektu:  

od 1.09.2019 do 30.06.2020 (w trakcie przedłużania z założeniem do września 2020)

4. Zespół projektowy załogi ESWIP (+ funkcje):

Koordynator Jolanta Piechowiak

5. Grupa docelowa:  

  • uczestnicy II naboru w ramach projektu standardowego, tj. 46 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 11 osób z niepełnosprawnościami, 30 kobiet i 16 mężczyzn z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego zgodnie ze szczegółowym opisem w projekcie standardowym. Wszyscy uczestnicy zapoznają się z modelem wypracowanym w ramach projektu, z czego 10 osób weźmie udział w pilotażowym  szkoleniu prowadzonym przez pracowników ESWIP pod okiem włoskich ekspertów
  • pośrednio uczestnikami projektu grantowego będą również pracownicy ESWIP oraz organizacje i instytucje z nami współpracujące

6. Obszary działania:

Etap. 1. Zapoznanie się z włoskim modelem:

- wizyta u włoskich ekspertów z elementami job-shadowing, spotkania/ szkolenie w Labins dotyczące funkcjonowania modelu

- konsultacje z włoskimi ekspertami (na miejscu podczas wizyty we Włoszech oraz zdalnie w trakcie trwania projektu)

- tłumaczenia dokumentów dot. modelu
- praca polskich ekspertów nad modelem

- spotkania za pomocą np. Skype, Messanger Zespołu ds. wdrożenia modelu, kontakt telefoniczny i mailowy (śr. 1 video-konferencja w miesiącu)

Etap. 2. Adaptacja i testowanie modelu na bazie włoskich doświadczeń:

- wizyta włoskich ekspertów w Polsce – pomoc w adaptacji modelu do polskich warunków, rozwiązywanie bieżących problemów i zagadnień, udział w pilotażowym szkoleniu

- konsultacje z włoskimi ekspertami (na miejscu podczas wizyty w Polsce oraz zdalnie w trakcie trwania projektu)

- tłumaczenia dokumentów dotyczących modelu

- praca polskich ekspertów nad modelem

- spotkania za pomocą np. Skype, Messanger Zespołu ds. wdrożenia modelu, kontakt telefoniczny i mailowy -(śr. 1 video-konferencja w miesiącu)
Etap. 3. Wdrożenie i upowszechnienie modelu:

- praca polskich ekspertów nad modelem

- zatwierdzenie dokumentu uchwałą lub innym dokumentem przez Stowarzyszenie ESWIP

- stworzenie publikacji opisującej model na zasadach otwartej licencji

-seminarium/konferencja prezentująca i upowszechniające model oraz rezultaty projektu

7. Efekty:

Dzięki nauce nowego modelu i dopasowywaniu go do warunków polskich, podniesiemy wiedzę i kompetencje z zakresu edukacji finansowej i mikro przedsiębiorczości, którą będziemy następnie upowszechniać. Grupą docelową w przyszłości będą również kolejni uczestnicy CIS w kolejnych realizowanych przez ESWIP projektach (CIS działa również poza projektowo - zapewniamy trwałość rezultatów projektu), a także OWES i in.

1. Nazwa projektu:  

„Model edukacji finansowej i mikro przedsiębiorczości dla Centrum Integracji Społecznej w Elblągu"

2. Źródło i wysokość finansowania:  

98 880,72 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Okres trwania projektu:  

od 1.09.2019 do 30.06.2020 (w trakcie przedłużania z założeniem do września 2020)

4. Zespół projektowy załogi ESWIP (+ funkcje):

Koordynator Jolanta Piechowiak

5. Grupa docelowa:  

  • uczestnicy II naboru w ramach projektu standardowego, tj. 46 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 11 osób z niepełnosprawnościami, 30 kobiet i 16 mężczyzn z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego zgodnie ze szczegółowym opisem w projekcie standardowym. Wszyscy uczestnicy zapoznają się z modelem wypracowanym w ramach projektu, z czego 10 osób weźmie udział w pilotażowym  szkoleniu prowadzonym przez pracowników ESWIP pod okiem włoskich ekspertów
  • pośrednio uczestnikami projektu grantowego będą również pracownicy ESWIP oraz organizacje i instytucje z nami współpracujące

6. Obszary działania:

Etap. 1. Zapoznanie się z włoskim modelem:

- wizyta u włoskich ekspertów z elementami job-shadowing, spotkania/ szkolenie w Labins dotyczące funkcjonowania modelu

- konsultacje z włoskimi ekspertami (na miejscu podczas wizyty we Włoszech oraz zdalnie w trakcie trwania projektu)

- tłumaczenia dokumentów dot. modelu
- praca polskich ekspertów nad modelem

- spotkania za pomocą np. Skype, Messanger Zespołu ds. wdrożenia modelu, kontakt telefoniczny i mailowy (śr. 1 video-konferencja w miesiącu)

Etap. 2. Adaptacja i testowanie modelu na bazie włoskich doświadczeń:

- wizyta włoskich ekspertów w Polsce – pomoc w adaptacji modelu do polskich warunków, rozwiązywanie bieżących problemów i zagadnień, udział w pilotażowym szkoleniu

- konsultacje z włoskimi ekspertami (na miejscu podczas wizyty w Polsce oraz zdalnie w trakcie trwania projektu)

- tłumaczenia dokumentów dotyczących modelu

- praca polskich ekspertów nad modelem

- spotkania za pomocą np. Skype, Messanger Zespołu ds. wdrożenia modelu, kontakt telefoniczny i mailowy -(śr. 1 video-konferencja w miesiącu)
Etap. 3. Wdrożenie i upowszechnienie modelu:

- praca polskich ekspertów nad modelem

- zatwierdzenie dokumentu uchwałą lub innym dokumentem przez Stowarzyszenie ESWIP

- stworzenie publikacji opisującej model na zasadach otwartej licencji

-seminarium/konferencja prezentująca i upowszechniające model oraz rezultaty projektu

7. Efekty:

Dzięki nauce nowego modelu i dopasowywaniu go do warunków polskich, podniesiemy wiedzę i kompetencje z zakresu edukacji finansowej i mikro przedsiębiorczości, którą będziemy następnie upowszechniać. Grupą docelową w przyszłości będą również kolejni uczestnicy CIS w kolejnych realizowanych przez ESWIP projektach (CIS działa również poza projektowo - zapewniamy trwałość rezultatów projektu), a także OWES i in.