Rozwój działań rzeczniczych ROPWWM dla rozwoju sektora pozarządowego na Warmii i Mazurach

Rozwój działań rzeczniczych ROPWWM dla rozwoju sektora pozarządowego na Warmii i Mazurach

  • od: 2019-04-10
  • do: 2019-12-31

Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego dla działań Rady, w szczególności w zakresie prowadzenia sekretariatu (biura) oraz bezpośredniej pomocy eksperckiej w formułowaniu stanowisk i opinii w sprawach istotnych dla rozwoju sektora pozarządowego. W ramach projektu prowadzone będą czynności organizacyjne związane m.in. ze spotkaniami członków Rady, obiegiem korespondencji, tworzeniem pism i dokumentów, informowaniem o działaniach Rady, przeprowadzeniem XVI edycji Konkursu Godni Naśladowania. Ponadto prowadzone będą czynności doradcze skutkujące wzrostem efektywności w stosowaniu różnych narzędzi rzeczniczych przez Radę.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji 01.04.2019 - 31.12.2019

Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Osoba do kontaktuMarek Jurzyński

Nazwa obszaru programowego, którego dotyczy projekt: Aktywni obywatele, silne organizacje