Powiat Iławski stawia na rodzinę

  • Trwający
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 120 osób z 20 rodzin zastępczych z powiatu iławskiego, w tym 65 kobiet i 55 mężczyzn, z czego 8 osób z niepełnosprawnościami, oraz ich otoczenia - rodzin biologicznych i dzieci biologicznych z rodzin zastępczych w terminie 02.01.2019-31.12.2020.

Działania:

- doradztwo psychologiczne

- warsztaty psychologiczne

- doradztw prawne

- doradztwo pedagogiczne

- doradztwo terapeutyczne

- zajęcia socjoterapeutyczne

- zajęcia: sportowe, media społecznościowe, edukacyjne, rekreacyjne, robotyka, dietetyka, muzyczne, plastyczne, obozy letnie, letnie zajęcia- półkolonie, wyjścia do kina, na lodowisko, rejsy po jeziorach itp.

Okres realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2020

 

Aktualności

Osoby związane z tym projektem