NGO wyedukowane, aktywne i skuteczne w działalności rzeczniczej i strażniczej (2018)

NGO wyedukowane, aktywne i skuteczne w działalności rzeczniczej i strażniczej (2018)

EFEKTY:
  • od: 2018-09-01
  • do: 2018-12-31

Działania: Organizacja trzech jednodniowych szkoleń w następujących tematach:
1)    Działalność rzecznicza organizacji pozarządowych
2)    Działalność strażnicza organizacji pozarządowych
3)    Planowanie strategiczne w zakresie współpracy organizacji pozarządowych na poziomie regionalnym i lokalnym.