NGO wyedukowane, aktywne i skuteczne w działalności rzeczniczej i strażniczej (2018)

  • Zakończony
  • Aktywni Obywatele i Silne Organizacje
Celem projektu jest wypełnienie luki kompetencyjnej w obszarze aktywności rzeczniczej, kontroli społecznej i współpracy wewnątrz sektora, wśród organizacji pozarządowych skupionych wokół Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (partner projektu). Korzystając z wiedzy ekspertów zewnętrznych, chcemy umożliwić organizacjom nabywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń, pomysłów, skutecznych rozwiązań – nie tylko w gronie własnym, ale również we współpracy z podmiotami nie należącymi bezpośrednio do Rady. A jednocześnie chcemy zainicjować dyskusję na temat wzmocnienia działań strażniczych oraz reprezentacji i rzecznictwa w Regionie, której efekty długoterminowe przełożą się na poprawę funkcjonowania całego sektora obywatelskiego.

Działania: Organizacja trzech jednodniowych szkoleń w następujących tematach:
1)    Działalność rzecznicza organizacji pozarządowych
2)    Działalność strażnicza organizacji pozarządowych
3)    Planowanie strategiczne w zakresie współpracy organizacji pozarządowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Osoby związane z tym projektem