Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2 (2018-2020)

Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2 (2018-2020)

EFEKTY:
  • od: 2018-10-01
  • do: 2020-09-30

Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby długotrwale bezrobotne czy niepełnosprawne. Specyfika tych grup jest bardzo różnorodna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia zatrudnienia.  Dlatego też zadaniem kadry Elbląskiego CIS będzie podtrzymanie i rozwój tej motywacji, tak by osoba kończąca udział w projekcie mogła swobodnie poruszać się na rynku pracy, a poprzez zdobyte kwalifikacje i umiejętności potrafiła pracę znaleźć i ją utrzymać.

Najważniejszym krokiem w projekcie będzie określenie indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowo-społecznej dla każdego uczestnika. Na tej podstawie odbywać się będą spotkania ze specjalistami – doradcą zawodowym, psychologiem, trenerem pracy, których zadaniem będzie wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych każdej osoby objętej wsparciem. Ale nie tylko, bo spotkania takie bardzo mocno wpływają na rozwój umiejętności osobistych związanych choćby z samodzielnym planowaniem działań, komunikacją z ludźmi, a bardzo często wiarą we własne możliwości.

Wielkim plusem projektu jest to, że zdobyte umiejętności zawodowe nie zostaną pozostawione same sobie. Będzie można je przetestować i podszlifować. W tym celu ramach projektu funkcjonować będzie 5 pracowni:

  • Gospodarcza
  • Stolarska
  • Krawiecko-tapicerska
  • Biurowa
  • Hotelarsko-gastronomiczna

W rezultacie udzielonego wsparcia merytorycznego i praktycznego, uczestnicy Elbląskiego CIS zwiększą swoją aktywność zawodową, co znacznie podniesie ich szansę na zdobycie zatrudnienia. Z drugiej strony uczestnicy zyskają również cenne wartości, takie jak akceptacja, pewność siebie czy umiejętność nawiązywania więzi społecznych.

Projekt rusza z dniem 1 października 2018 i trwać będzie do 30 września 2020.

Wartość projektu: 1 814 520,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 1 717 920,00 zł

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP  w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu.