Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu

Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu

  • od: 2017-02-24
  • do: 2019-07-31

W ramach projektu dokonujemy remontu zaniedbanego budynku poprzemysłowego z 1905 roku położonego przy ul. Stawidłowej 3, tuż nad rzeką Elbląg, niedaleko Starego Miasta. Stowarzyszenie pozyskało obiekt wraz z działką od samorządu elbląskiego, a środki finansowe na remont pozyskało w ramach niniejszego projektu. Obecnie stowarzyszenie zabiega o niezbędny wkład własny. 

W odbudowanym budynku będą prowadzone dwa wspierające się działania: Centrum Integracji Społecznej oraz Dom Sąsiedzki - miejsce aktywizacji mieszkańców dzielnicy Zawodzie.

1. Centrum Integracji Społecznej (CIS)

Paradoksalnie – mimo wysokiego bezrobocia brakuje w Elblągu wykwalifikowanych rąk do pracy, a jednocześnie idą duże sumy z budżetu miasta na zasiłki! Zadaniem CISu jest dawanie pracy zamiast zasiłku, zgodnie z zasadą, że nawet subsydiowana praca jest lepsza niż dawanie zasiłku. Często już trzecie pokolenie korzysta z zasiłków, traktując to jako sposób na życie. Chcemy przerwać to błędne koło. Stowarzyszenie prowadzi CIS od kilku lat, obecnie mieści się na poddaszu budynku przy ul. Szańcowej - to pomieszczenia bez możliwości rozwoju. Nowy budynek da możliwość skutecznej i innowacyjnej pracy.

W remontowanym obiekcie powstanie pięć pracowni zawodowych:

1. Pracownia hostelowa – 5 pokoi hotelowych, w tym jeden dla osoby na wózku, w sumie na 12 osób. Uczestnicy CIS będą nabywali umiejętności związane z pracą w hotelu. Pokoje będą służyć m.in. rowerzystom szlaku Green Velo, który rozpoczyna się tuż przy budynku.

2. Pracownia biurowa – przygotowująca do pracy w biurze: obsługa komputera, programów komputerowych, kserokopiarki itp. (ok. 15 osób rocznie).

3. Pracownia mechaniczna – (warsztat) naprawa sprzętu turystycznego, mechanika precyzyjna, obsługa rowerzystów Green Velo; (ok. 30 osób rocznie).

4. Pracownia rękodzieła – nauka m.in. hafciastwa, tkactwa, szydełkowania, stolarstwa, bednarstwa i in.  (ok. 30 osób rocznie).

5. Pracownia sklep społeczny (stacjonarny i wysyłkowy) jest działaniem innowacyjnym w Elblągu - będzie przeznaczony do sprzedaży produktów pozyskanych od elblążan, a także wykonanych lub poddanych rewitalizacji przez uczestników CIS. Będzie się tu także odbywała nauka w zakresie obsługi klienta i zarządzania sklepem, w tym wysyłkowym (ok. 30 osób rocznie). Sklep jest wzorowany na rozwiązaniach zachodnich, buduje solidarność społeczną, daje ”drugie życie” przedmiotom, a także wpływa na ochronę środowiska.

W tych pracowniach co roku ok. 120 osób (w tym co najmniej 30 z niepełnosprawnością) uzyska wsparcie psychologiczne, zawodowe, nabędzie umiejętności zawodowych. Ok. 30 % z nich (tj. 40 osób) uzyska pracę, a kilka zatrudnionych zostanie w pracowniach CIS. Docelowo pracownie CIS zatrudnią ok. 20 osób, w większości niepełnosprawnych. CIS poprzez dysponowanie własnymi pomieszczeniami będzie w większym stopniu samofinansował się. Będzie modyfikował pracownie zgodnie z potrzebami odbiorców i zapotrzebowaniem rynku.

2. Dom Sąsiedzki - miejsce aktywizacji mieszkańców dzielnicy Zawodzie

W dzielnicy Zawodzie (2000 mieszkańców) największymi problemami jest ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, bierność, brak liderów lokalnych. Zawodzie jest dzielnicą oddzieloną od miasta rzeką, jest oceniane przez mieszkańców jako ”zapomniana dzielnica”, i są tą sytuacją rozżaleni i sfrustrowani. Dużą barierą jest m.in. brak miejsca, gdzie mogliby podejmować wspólne działania na rzecz dzielnicy. Stowarzyszenie realizuje obecnie od pewnego czasu projekty pn. Aktywne Zawodzie aktywizujące mieszkańców w formie m.in. Domu Sąsiedzkiego, gdzie prowadzone są zajęcia dla 100 osób. Lokalizacja Domu jest tymczasowa, nowy budynek ulokowany w centrum dzielnicy pozwoli na rozwój działań.
Dom Sąsiedzki to miejsce dla aktywnych społecznie mieszkańców Zawodzia i ich organizacji dzielnicowych. Będą odbywały się tu warsztaty, szkolenia, konsultacje itp. dla rocznie ok. 50 osób. Stowarzyszenie ESWIP będzie współrealizowało inicjatywy i projekty z nowopowstałą organizacją rozwoju dzielnicy. Mieszkańcy będą mogli korzystać z CIS. Wraz z nową siedzibą, pojawią się nowe działania inspirowane przez animatorów, wzmocni się organizacja rozwoju dzielnicy – zacznie realizować własne projekty. W perspektywie dzielnica wzmocni się społecznie, mieszkańcy nauczą się dbać o interesy społeczności wobec władz miasta. Z czasem wypracowana zostanie strategia rozwoju dzielnicy, być może powstanie Rada Dzielnicy. Dla innych dzielnic Elbląga będzie to nauka, w jaki sposób wspólnie dbać o interesy społeczności. Od kilku lat pracujemy w tej „zapomnianej dzielnicy”, bardzo chcemy wspólnie doprowadzić to tego, aby mieszkańcy byli z niej dumni.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.