ROWOP.pl – dobra strona aktywnej współpracy

  • Zakończony
  • Aktywni Obywatele i Silne Organizacje
Celem projektu jest zwiększenie skuteczności informowania organizacji pozarządowych w zakresie zagadnień istotnych dla funkcjonowania i rozwoju trzeciego sektora w województwie warmińsko-mazurskim poprzez prowadzenie regionalnej strony internetowej w okresie od kwietnia 2018 roku do grudnia 2019 roku.

Planowane działania:

  • Systematyczne pozyskiwanie, aktualizacja, uzupełnianie i wprowadzanie na portal rowop.pl treści, na które będą składać się m.in.: informacje, relacje dot. inicjatyw, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z samorządami, konkursów organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego i samorządy lokalne skierowane do sektora pozarządowego w regionie, promocja współpracy samorządów i organizacji pozarządowych;
  • Prowadzenie baz danych: bazy organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, bazy projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe przy udziale środków z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz bazy organizacji/instytucji wspierających organizacje pozarządowe regionu Warmii i Mazur;
  • Tworzony będzie Newsletter informacji z całego tygodnia i  wysyłany do subskrybentów raz w tygodniu;
  • Promocja strony rowop.pl wśród organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, a także dbanie o jej "widoczność" (pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych).


Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Aktualności

Osoby związane z tym projektem