ROWOP.pl – dobra strona aktywnej współpracy

ROWOP.pl – dobra strona aktywnej współpracy

EFEKTY:
  • od: 2018-04-01
  • do: 2019-12-31

Planowane działania:

  • Systematyczne pozyskiwanie, aktualizacja, uzupełnianie i wprowadzanie na portal rowop.pl treści, na które będą składać się m.in.: informacje, relacje dot. inicjatyw, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z samorządami, konkursów organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego i samorządy lokalne skierowane do sektora pozarządowego w regionie, promocja współpracy samorządów i organizacji pozarządowych;
  • Prowadzenie baz danych: bazy organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, bazy projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe przy udziale środków z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz bazy organizacji/instytucji wspierających organizacje pozarządowe regionu Warmii i Mazur;
  • Tworzony będzie Newsletter informacji z całego tygodnia i  wysyłany do subskrybentów raz w tygodniu;
  • Promocja strony rowop.pl wśród organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, a także dbanie o jej "widoczność" (pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych).


Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.