ROPWWM skutecznym rzecznikiem sektora pozarządowego

  • Zakończony
  • Aktywni Obywatele i Silne Organizacje
Głównym celem jest prowadzenie rzecznictwa przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki temu nastąpi lepsze wykorzystanie potencjału ROPWWM w zakresie reprezentowania interesów organizacji pozarządowych w województwie; zwiększenie jakości komunikacji oraz współpracy organizacji pozarządowych z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz samorządami lokalnymi, a także wzmocnienie wizerunku sektora pozarządowego jako ważnej sfery aktywności obywatelskiej oraz wiarygodnego partnera dla samorządu.

Zadanie będzie realizowane w okresie od kwietnia do grudnia 2018 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Osoby związane z tym projektem