Ligts, Camera, realActions

  • Zakończony
  • Aktywni Obywatele i Silne Organizacje
Stowarzyszenie ESWIP wraz z włoskim partnerem YEPP Italia z Turynu realizuje projekt Ligts, Camera, realActions finansowany ze środków programu ERASMUS+. Projekt ma na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści, rasizmowi i dyskryminacji w Internecie, innych mediach oraz w przestrzeni publicznej. Projekt skierowany jest do grupy 50 młodych osób z 6 krajów europejskich.

Obecnie poszukujemy 4 osób w wieku 18-19 lat na wyjazd na warsztaty medialne do Turynu w dniach 11-20 listopada br. Głównym wymaganiem jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, ponieważ wszystkie zajęcia będą odbywać się w tym języku i na miejscu nie będzie tłumaczy. Szukamy aktywnych, pozytywnie zakręconych osób, które angażują się w działania społeczne, współpracują lub chciałyby współpracować z organizacjami pozarządowymi i działać w III sektorze.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizacja YEPP Italia- Lider projektu zwraca koszty związane z przelotem oraz dojazdami z/na lotnisko na terenie Polski oraz kraju docelowego do wysokości 275 euro. Organizator finansuje również koszty noclegów, wyżywienia i materiałów na warsztaty.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres a.sojka@eswip.pl wraz z CV i listem motywacyjnym do dnia 17 września br. W razie pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Sójką z biura Stowarzyszenia ESWIP w Olsztynie, tel. 89 519 03 44.

Osoby związane z tym projektem