KREATYWNIE I TWÓRCZO – NOWY WYMIAR EDUKACJI W BIESALU

KREATYWNIE I TWÓRCZO – NOWY WYMIAR EDUKACJI W BIESALU

EFEKTY:
  • od: 2017-02-28
  • do: 2018-12-31

Zajęcia warsztatowe "Oswajamy matematykę" oraz „Natura wokół nas” dla grup z klas 1-3 i 4-6 – to zajęcia dla uczniów, którzy maja trudności z przyswajaniem wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Będą to lekcje prowadzone aktywnymi, atrakcyjnymi dla dzieci metodami, takimi jak rozwiązywanie krzyżówek, zabawy, kalambury, quizy, gry, symulacje, projekty edukacyjne, zajęcia w terenie i inne.

Projekt edukacyjny „Oko na Biesal”, w którym ośmioro uczniów z klas 4-6 będzie uczyło się technik filmowych, fotograficznych i dziennikarskich, rozwijając przy okazji umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w życiu codziennym, ucząc się pracy zespołowej, przedsiębiorczości i dając pole swojej kreatywności. Odbędą oni cykl warsztatów z realizacji telewizyjnej, fotografii i dziennikarstwa oraz wezmą udział w wycieczce edukacyjnej do jednej z redakcji telewizyjnych lub prasowych. Sami staną się dziennikarzami, prowadząc poświęcony życiu sołectwa Biesal serwis filmowy na kanale Youtube.

Uczniowie klas 4-6 będą mieli możliwość skorzystania z warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, takich jak komunikacja interpersonalna, inicjatywność, kreatywność, praca w zespole i przedsiębiorczość, czyli postaw pożądanych od nich w przyszłości na rynku pracy, a także zajęć warsztatowych „Aktywny obywatel”, kształtujących aktywne, kreatywne postawy i zachowania oraz świadomość obywatelską.

Uczniowie wszystkich klas będą mogli wziąć udział w zajęciach prowadzonych metodą eksperymentu. Będą to prowadzone niekonwencjonalnymi metodami koła przyrodnicze i matematyczne. Uczestnicy zajęć pod okiem nauczyciela będą planować i przeprowadzać eksperymenty i doświadczenia, stawiać  pytania badawcze, poszukiwać na nie odpowiedzi, uzasadniać w oparciu o eksperyment własne stwierdzenia, stawiać hipotezy i sprawdzać ich prawdziwości. Zajęcia będą odbywać się zarówno w bogato wyposażonej pracowni, jak i w terenie, w naturalnych warunkach. Na część zajęć zapraszani będą eksperci i naukowcy z różnych dziedzin, np. ornitolog, ichtiolog, fizyk doświadczalny czy chemik. Uczestnicy tych zajęć wezmą udział w aż czterech wyjazdach edukacyjnych, np. do Centrum Experyment w Gdyni, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy planetarium, gdzie zwiedzać będą  interaktywne wystawy i wezmą udział w warsztatach naukowych i eksperymentach.

Również niezależnie od wieku uczniowie zyskają możliwość wzięcia udziału w zajęciach rozwijających umiejętności informatyczne. Czeka na nich projekt edukacyjny „Mała robotyka”, podczas którego z klocków i segmentów elektronicznych budować będą i programować roboty, oraz projekt edukacyjny „Era komputera”, w ramach którego uczniowie doskonalić się będą w obsłudze komputerów, tabletów, drukarek, kamer cyfrowych i innych nowoczesnych sprzętów. Nauczą się też w sposób bezpieczny korzystać z Internetu, poznają języki programowania, będą przygotowywać strony internetowe, może nawet obsługiwać trójwymiarowe drukarki.

Równolegle do zajęć dla dzieci, odbędą się kursy dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Biesalu, z następujących zagadnień:

  • w zakresie wiedzy i umiejętności stosowania metod badawczych w pracy z uczniem – metodą eksperymentu;
  • obsługa i zastosowanie nowoczesnych multimediów w edukacji podnoszące kompetencje cyfrowe;
  • rozwijanie umiejętności w zakresie pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych;
  • motywowanie uczniów do działania.
     

Wartość projektu: 568 950,50 zł, w tym dofinansowanie UE: 521 884,90 zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego