Aktywizacja elbląskich organizacji kombatanckich oraz wojskowych

  • Trwający
  • Modelowy Samorząd
To zadanie publiczne powierzone Stowarzyszeniu ESWIP do realizacji przez Gminę Miasto Elbląg. W ramach tego zadania Stowarzyszenie przyzna kilka mikrograntów elbląskim organizacjom kombatanckim na wsparcie ich aktywności.

Kto może uzyskać grant: organizacje kombatanckie działające na rzecz byłych żołnierzy zawodowych, osób represjonowanych oraz inwalidów wojennych i wojskowych.

Na co można uzyskać grant:  na działania wspierające aktywność środowiska kombatanckiego w Elblągu. Osobami, które otrzymają wsparcie mogą być elbląscy kombatanci i ich rodziny.

W jakim okresie może być realizowany grant:  1.02.2017 - 31.12.2017. 

Gdzie i do kiedy złożyć wniosek o grant: wniosek należy złożyć do 28 lutego 2017 (wtorek) do siedziby Stowarzyszenia ESWIP przy ul. Związku Jaszczurczego 17,  na wzorze wniosku (wnioski mogą być wypełnione odręcznie jeśli będą czytelne).

Pomoc przy tworzeniu wniosków, sprawozdaniach końcowych i rozliczeniach grantu udzielają pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych:
kontakt: Rafał Narnicki, ul. Związku Jaszczurczego 17, pok. 30 tel. 55 649-12-93.

Źródło finansowania: zadanie publiczne, współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Osoby związane z tym projektem