Aktywne Zawodzie

Aktywne Zawodzie

EFEKTY:
  • od: 2016-08-22
  • do: 2018-08-31

Projekt jest o tyle ciekawy, że nie tylko sami jego uczestnicy skorzystają z jego realizacji, a wszyscy mieszkańcy dzielnicy Zawodzie. Zadzieje się tak dzięki Centrum Animacji i Streetworkingu, czyli Domu Sąsiedzkiemu. A co to takiego? To miejsce przyjazne na różnorodność osób i działań. Ma służyć integracji mieszkańców, stać się miejscem rozmów, dyskusji, warsztatów i zabaw, a więc kreatywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców dzielnicy Zawodzie.

Okres realizacji: 01.09.2016-31.08.2018

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Aktywne Zawodzie” realizowany jest przez Partnerstwo Rozwoju Społecznego Elbląga, które reprezentują: Stowarzyszenie ESWIP, Spółdzielnia Socjalna IDEA, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.