Aktywne Zawodzie

  • Zakończony
  • Ekonomia Społeczna
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 60 osób, w tym 40 kobiet i 20 mężczyzn oraz 5 osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, zawodowej i społecznej w terminie od 01 września 2016 do 31 sierpnia 2018. Dla każdego uczestnika przypisana zostanie indywidualna ścieżka wsparcia opierająca się na różnych rodzajach pomocy, wśród których pojawi się m.in. poradnictwo specjalistyczne – prawne i mediacyjne, TSR, wsparcie asystenta rodziny, cykle edukacyjne poświęcone takim tematom jak gospodarowanie budżetem domowym czy techniki zdrowego żywienia, ponadto usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz warsztaty rozwoju zawodowego.

Projekt jest o tyle ciekawy, że nie tylko sami jego uczestnicy skorzystają z jego realizacji, a wszyscy mieszkańcy dzielnicy Zawodzie. Zadzieje się tak dzięki Centrum Animacji i Streetworkingu, czyli Domu Sąsiedzkiemu. A co to takiego? To miejsce przyjazne na różnorodność osób i działań. Ma służyć integracji mieszkańców, stać się miejscem rozmów, dyskusji, warsztatów i zabaw, a więc kreatywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców dzielnicy Zawodzie.

Okres realizacji: 01.09.2016-31.08.2018

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Aktywne Zawodzie” realizowany jest przez Partnerstwo Rozwoju Społecznego Elbląga, które reprezentują: Stowarzyszenie ESWIP, Spółdzielnia Socjalna IDEA, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

 

Aktualności