Kilka mikrograntów dla kombatantów. Aktywizacja elbląskich organizacji kombatanckich

Kilka mikrograntów dla kombatantów. Aktywizacja elbląskich organizacji kombatanckich

EFEKTY:
  • od: 2016-03-02
  • do: 2016-12-31

Kto może uzyskać grant: organizacje kombatanckie działające na rzecz byłych żołnierzy zawodowych, osób represjonowanych oraz inwalidów wojennych i wojskowych.

Na co można uzyskać grant:  na działania wspierające aktywność środowiska kombatanckiego w Elblągu. Osobami, które otrzymają wsparcie mogą być elbląscy kombatanci i ich rodziny.

W jakim okresie może być realizowany grant:  1.05. 2016 - 31.12. 2016. 

Gdzie i do kiedy złożyć wniosek o grant: wniosek należy złożyć do 30 marca 2016 (środa) do siedziby Stowarzyszenia ESWIP przy ul. Związku Jaszczurczego 17,  na wzorze wniosku w kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs na mikrogranty” (wnioski mogą być wypełnione odręcznie jeśli będą czytelne).

Pomoc przy tworzeniu wniosków, sprawozdaniach końcowych i rozliczeniach grantu udzielać będą pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych:
kontakt: Rafał Narnicki, ul. Związku Jaszczurczego 17, pok. 30 tel. 55 649-12-93.

Źródło finansowania: zadanie publiczne, współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Elblągu.