Centrum Integracji Społecznej (2016)

  • Zakończony
  • Centrum Integracji Społecznej
Elbląskie Centrum Integracji Społecznej zostało zarejestrowane w październiku 2014r., jego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1 lipca 2015 ruszyła pierwsza edycja działań – w projekcie bierze udział 7 kobiet.

Wsparcie Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej:

  • warsztaty grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym i coachem
  • konsultacje indywidualne (psycholog, doradca zawodowy, coach)
  • praktyki zawodowe u elbląskich przedsiębiorców
  • kursy zawodowe.

Kolejny nabór oraz poszerzenie działań Centrum przewidziane jest na styczeń 2016 r.

Partnerami projektu są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy.