Zrealizowane projekty

  • Zakończony
Od początku swojej działalności (1995) Stowarzyszenie ESWIP zrealizowało blisko 180 projektów.

Każdy zakończony projekt opisany jest w raporcie rocznym stowarzyszenia dostępnym w zakładce SPRAWOZDANIA