W stronę partnerstwa - rozwój reprezentacji i systemu wsparcia trzeciego sektora

  • Zakończony
  • Modelowy Samorząd Aktywni Obywatele i Silne Organizacje
Celem projektu jest podniesienie jakości współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi. Działania projektu obejmują prowadzenie sekretariatu Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, organizację 12 edycji konkursu „Godni Naśladowania” w siedmiu kategoriach oraz prowadzenie strony internetowej wzmacniającej sposoby komunikacji pomiędzy samorządem województwa i organizacjami pozarządowymi oraz promocji działań organizacji.

Cele szczegółowe:

  •  zwiększenie skuteczności i efektywności działania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez prowadzenie jej sekretariatu i koordynowanie prac prezydium.
  •  promocja działań organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego poprzez organizację konkursu Godni Naśladowania.
  • podniesienie jakości komunikacji samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi poprzez prowadzenie stale aktualizowanej strony internetowej wraz z bazą organizacji pozarządowych.


Poprzez systemowe, infrastrukturalne i kadrowe wsparcie prac Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego podniesie się jej potencjał i skuteczność działań. Dzięki temu wzrośnie jej wiarygodność jako partnera dla samorządu województwa i samorządów lokalnych. Silniejsza Rada to gwarant integracji sektora, promocji jego działań i skutecznego rzecznictwa na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej w regionie i nawiązywania partnerskich relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządami. Konkurs Godni Naśladowania przyczyni się do wzrostu integracji trzeciego sektora, promocji dobrych praktyk działań organizacji pozarządowych i wymiany doświadczeń. Strona internetowa przyczyni się do podniesienia jakości komunikacji, zwiększy dostępność informacji istotnych dla jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Okres realizacji: 01.07.2015 – 31.12.2015
Źródło finansowania: Zadanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Warmińsko-Mazurskiego.

Aktualności

Osoby związane z tym projektem