Jak skutecznie zbierać środki od darczyńców?

Czy jeśli organizacja pozarządowa potrzebuje środków finansowych na realizację jakiejś inicjatywy, to w pierwszej kolejności powinna pisać wniosek o dotację do urzędu gminy czy innego organu administracji publicznej? Nie koniecznie, bo jest wiele innych metod na pozyskanie wsparcia. O pieniądze można na przykład poprosić darczyńców.

Monika Chrzczonowicz, ekspertka ngo.pl, z którą spotkaliśmy się online 28 lutego 2023 r., przekonywała, że na zbieranie pieniędzy trzeba mieć plan. Nie musi to być zaraz jakieś skomplikowane przedsięwzięcie. Koniecznie trzeba jednak sobie postawić cel. Bo nie da się zachęcić obywateli do wspierania fundacji czy stowarzyszenia od tak. Cel powinien być konkretny, nie wystarczy ogólne sformułowanie, że zbieramy środki na działalność statutową. Powinniśmy też wiedzieć, ile środków potrzebujemy, aby zrealizować nasz cel.

Kolejne nie mniej ważne elementy planu na zbieranie pieniędzy i/lub darów rzeczowych to identyfikacja potencjalnych darczyńców, niezbędnych zasobów (ludzkich, organizacyjnych, finansowych) potrzebnych do zrealizowania planu, a także metod promocji. Trzeba też pamiętać o rozliczeniu się, czyli podaniu do publicznej wiadomości, ile pieniędzy bądź darów zebraliśmy, na co zostały przeznaczone, a także podziękować za wsparcie.

Rzecz jasna, trzeba też dobrze przemyśleć i zaplanować metody, za pomocą których środki finansowe i/lub dary będziemy zbierać. Jedną z kluczowych metod, której podczas spotkania poświęciliśmy najwięcej bodaj uwagi, były zbiórki publiczne. Są one ważnym narzędziem fundraisingowym, wykorzystywanym w przestrzeni publicznej, gdy na jasno określony cel organizacja zbiera pieniądze lub dary bezpośrednio od otwartego grona osób. Zbiórka publiczna, zanim się rozpocznie, powinna zostać zarejestrowana na ministerialnym Portalu Zbiórek Publicznych: http://www.zbiorki.gov.pl/

Prowadząca spotkanie Monika Chrzczonowicz przeprowadziła nas przez kolejne etapy rejestracji oraz rozliczenia zbiórki. Ponadto zachęciła uczestników do dzielenia się własnymi doświadczeniami z prowadzenia zbiórek. Zagadnienia te wydają się dość czytelne i przyjazne, zachęcając do stosowania tej metody w akcjach fundraisingowych. Następnie przyjrzeliśmy się innym metodom/narzędziom zbierania środków do darczyńców, takim jak loterie fantowe oraz różne formy zbierania pieniędzy w internecie.

Po tym porządnym zastrzyku wiedzy, wykorzystanie innych dróg pozyskiwania finansów przez organizacje wydaje się bardziej możliwe i atrakcyjne. Miejmy nadzieję, że uczestnicy spotkania chętniej skorzystają z tych rozwiązań w przyszłości.  

Jak skutecznie zbierać środki od darczyńców?