Zapytanie Ofertowe nr 12/RWC/ZP/2022 unieważnione

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu "Rodzina w Centrum! Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie." realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

ogłasza, iż Zapytanie Ofertowe nr 12/RWC/ZP/2022, dotyczące zorganizowania jednodniowej edukacyjnej wycieczki rodzinnej dla uczestników
projektu pt.: Rodzina w Centrum!  Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany poprzez Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zostało unieważnione zgodnie z zapisami treści zapytania ofertowego

Zapytanie Ofertowe nr 12/RWC/ZP/2022 unieważnione