WYDŁUŻENIE TERMINU WYPŁAT REFUNDACJI, dot. projektu „Zaraz wracam…”

Informujemy, iż niestety ze względu na opóźniające się przekazanie kolejnej transzy na realizację projektu, wydłużeniu ulegnie termin dokonywania refundacji za luty 2023 r.

Zaistniała sytuacja jest niezależna od nas i została przewidziana w §1 pkt 9. zawartych z Państwem umów, dopuszczającym wydłużenie terminu przekazania refundacji w przypadku nie przekazania środków na realizację projektu przez Instytucję Zarządzającą.

Jednocześnie informujemy, iż zwrotu dokonamy niezwłocznie po otrzymaniu środków na ten cel.

Dziękujemy za wyrozumiałość.